Contact Us

Innovation and Employability for Women (ie-Women)


Address: Terma Patriarchou Grigoriou E’ & Neapoleos 27, Agia Paraskevi, 15341, Athens, Greece


Tel: +30-210-6503230, 3124


Website: http://www.ewomen.eu/


Facebook: https://www.facebook.com/ieWomen.eu/


E-mail:
info@iewomen.eu

Last modified: Monday, 12 October 2020, 5:06 PM